Lokalregler

God og nyttig viden
 • Hvide markeringer: Out of bounds
 • Røde markeringer: Strafområder
 • Røde markeringer med grøn top: Strafområde med spilleforbud
 • Blå markeringer: Areal under reparation
 • Blå markeringer med grøn top: Areal under reparation med spilleforbud
 • Markeringer kan være pæle og plader og/eller afstribning
 • Hvid plade i fairway 200 meter til midt green
 • Gul plade i fairway 150 meter til midt green
 • Rød plade i fairway 100 meter til midt green
 • Ved spil af 7. hul er 6. hul Out of Bounds noget af vejen, startende ca. midt på 6. huls fairway markeret med 2 pæle pegende mod øst. Out of Bounds kun gældende ved spil fra hul 7
 • Ved spil af hul 16 er der Out of Bounds mod hul 17. Out of Bounds er kun gældende ved spil fra hul 16.
 • Ved spil fra alle andre huller er pælene ikke flytbare forhindringer, lempelse efter regel 16-1

Når en bold er Out of Bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 droppe en bold indtil 2 køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet.

‘Fairway er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder’

Hulspil: tab af hul; slagspil: 2 strafslag

 • Ingen færdsel Out of Bounds på 13. hul
 • Klokken på 1. hul skal benyttes
 • Stålspikes forbudt
 • Hunde ført i snor er velkomne
 • Alle veje og stier. Lempelse efter regel 16-1
 • Røde markeringer med grøn top på hul 16 og 17 betyder også adgangsforbud. Rød linje mellem disse markeringer markerer adgangsforbuddet.

Når en spillers bold ikke er fundet, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er Out of Bounds, kan spilleren fortsætte som følger frem for at spille fra forrige sted: Med to strafslag kan spilleren tage lempelse ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i dette lempelsesområde (se Regel 14.3):

To skønnede referencepunkter:

1. Bold-referencepunkt:
Det punkt, hvor den oprindelige bold skønnes at:

 • Være kommet til at ligge stille på banen, eller
 • Senest krydsede banens ydre grænse på vej Out of Bounds.

2. Fairway-referencepunkt:
Punktet på fairway på det hul, der spilles, der er nærmest bold-referencepunktet, men ikke nærmere hullet end dette. I denne lokalregel betyder “fairway” ethvert område af græs i det generelle område, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Hvis en bold skønnes at være mistet på banen, eller senest krydsede banens ydre grænse før begyndelsen af fairwayen, kan fairway-referencepunktet være en græssti eller et teeområde for det hul, der spilles, som er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Størrelse på lempelsesområdet baseret på referencepunkter = Overalt mellem:

 • En linje fra hullet gennem bold-referencepunktet (og inden for to køllelængder på ydersiden af den linje), og
 • En linje fra hullet gennem fairway-referencepunktet (og inden for to køllelængder til fairwaysiden af den linje).

Men med disse begrænsninger:

Grænser for placering af lempelsesområde:

 • Skal være i det generelle område og
 • Må ikke være tættere på hullet end bold-referencepunktet.

Når spilleren har sat sin bold i spil efter denne lokalregel:

 • Den oprindelige bold, der blev mistet eller er out of bounds, er ikke længere i spil, og må ikke spilles.
 • Dette er gældende, selvom bolden er fundet på banen inden udgangen af tre minutters søgetid (se Regel
  6.3b).

Men spilleren må ikke bruge denne lempelsesmulighed for den oprindelige bold, når:

 • Det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er kommet til at ligge stille i et strafområde, eller
 • Spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted (se Regel 18.3).

En spiller må bruge denne lempelsesmulighed for en provisorisk bold, der ikke er fundet, eller der, som en kendsgerning eller så godt som sikkert, er out of bounds.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

Lokalregler

God og nyttig viden
 • Hvide markeringer: Out of bounds
 • Røde markeringer: Strafområder
 • Røde markeringer med grøn top: Strafområde med spilleforbud
 • Blå markeringer: Areal under reparation
 • Blå markeringer med grøn top: Areal under reparation med spilleforbud
 • Markeringer kan være pæle og plader og/eller afstribning
 • Hvid plade i fairway 200 meter til midt green
 • Gul plade i fairway 150 meter til midt green
 • Rød plade i fairway 100 meter til midt green
 • Ved spil af 7. hul er 6. hul Out of Bounds noget af vejen, startende ca. midt på 6. huls fairway markeret med 2 pæle pegende mod øst. Out of Bounds kun gældende ved spil fra hul 7
 • Ved spil af hul 16 er der Out of Bounds mod hul 17. Out of Bounds er kun gældende ved spil fra hul 16.
 • Ved spil fra alle andre huller er pælene ikke flytbare forhindringer, lempelse efter regel 16-1

Når en bold er Out of Bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 droppe en bold indtil 2 køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet.

‘Fairway er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder’

Hulspil: tab af hul; slagspil: 2 strafslag

 • Ingen færdsel Out of Bounds på 13. hul
 • Klokken på 1. hul skal benyttes
 • Stålspikes forbudt
 • Hunde ført i snor er velkomne
 • Alle veje og stier. Lempelse efter regel 16-1
 • Røde markeringer med grøn top på hul 16 og 17 betyder også adgangsforbud. Rød linje mellem disse markeringer markerer adgangsforbuddet.

Når en spillers bold ikke er fundet, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er Out of Bounds, kan spilleren fortsætte som følger frem for at spille fra forrige sted: Med to strafslag kan spilleren tage lempelse ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i dette lempelsesområde (se Regel 14.3):

To skønnede referencepunkter:

1. Bold-referencepunkt:
Det punkt, hvor den oprindelige bold skønnes at:

 • Være kommet til at ligge stille på banen, eller
 • Senest krydsede banens ydre grænse på vej Out of Bounds.

2. Fairway-referencepunkt:
Punktet på fairway på det hul, der spilles, der er nærmest bold-referencepunktet, men ikke nærmere hullet end dette. I denne lokalregel betyder “fairway” ethvert område af græs i det generelle område, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Hvis en bold skønnes at være mistet på banen, eller senest krydsede banens ydre grænse før begyndelsen af fairwayen, kan fairway-referencepunktet være en græssti eller et teeområde for det hul, der spilles, som er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Størrelse på lempelsesområdet baseret på referencepunkter = Overalt mellem:

 • En linje fra hullet gennem bold-referencepunktet (og inden for to køllelængder på ydersiden af den linje), og
 • En linje fra hullet gennem fairway-referencepunktet (og inden for to køllelængder til fairwaysiden af den linje).

Men med disse begrænsninger:

Grænser for placering af lempelsesområde:

 • Skal være i det generelle område og
 • Må ikke være tættere på hullet end bold-referencepunktet.

Når spilleren har sat sin bold i spil efter denne lokalregel:

 • Den oprindelige bold, der blev mistet eller er out of bounds, er ikke længere i spil, og må ikke spilles.
 • Dette er gældende, selvom bolden er fundet på banen inden udgangen af tre minutters søgetid (se Regel
  6.3b).

Men spilleren må ikke bruge denne lempelsesmulighed for den oprindelige bold, når:

 • Det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er kommet til at ligge stille i et strafområde, eller
 • Spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted (se Regel 18.3).

En spiller må bruge denne lempelsesmulighed for en provisorisk bold, der ikke er fundet, eller der, som en kendsgerning eller så godt som sikkert, er out of bounds.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

Lokalregler

God og nyttig viden
 • Hvide markeringer: Out of bounds
 • Røde markeringer: Strafområder
 • Røde markeringer med grøn top: Strafområde med spilleforbud
 • Blå markeringer: Areal under reparation
 • Blå markeringer med grøn top: Areal under reparation med spilleforbud
 • Markeringer kan være pæle og plader og/eller afstribning
 • Hvid plade i fairway 200 meter til midt green
 • Gul plade i fairway 150 meter til midt green
 • Rød plade i fairway 100 meter til midt green
 • Ved spil af 7. hul er 6. hul Out of Bounds noget af vejen, startende ca. midt på 6. huls fairway markeret med 2 pæle pegende mod øst. Out of Bounds kun gældende ved spil fra hul 7
 • Ved spil af hul 16 er der Out of Bounds mod hul 17. Out of Bounds er kun gældende ved spil fra hul 16.
 • Ved spil fra alle andre huller er pælene ikke flytbare forhindringer, lempelse efter regel 16-1

Når en bold er Out of Bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 droppe en bold indtil 2 køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet.

‘Fairway er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder’

Hulspil: tab af hul; slagspil: 2 strafslag

 • Ingen færdsel Out of Bounds på 13. hul
 • Klokken på 1. hul skal benyttes
 • Stålspikes forbudt
 • Hunde ført i snor er velkomne
 • Alle veje og stier. Lempelse efter regel 16-1
 • Røde markeringer med grøn top på hul 16 og 17 betyder også adgangsforbud. Rød linje mellem disse markeringer markerer adgangsforbuddet.

Når en spillers bold ikke er fundet, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er Out of Bounds, kan spilleren fortsætte som følger frem for at spille fra forrige sted: Med to strafslag kan spilleren tage lempelse ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i dette lempelsesområde (se Regel 14.3):

To skønnede referencepunkter:

1. Bold-referencepunkt:
Det punkt, hvor den oprindelige bold skønnes at:

 • Være kommet til at ligge stille på banen, eller
 • Senest krydsede banens ydre grænse på vej Out of Bounds.

2. Fairway-referencepunkt:
Punktet på fairway på det hul, der spilles, der er nærmest bold-referencepunktet, men ikke nærmere hullet end dette. I denne lokalregel betyder “fairway” ethvert område af græs i det generelle område, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Hvis en bold skønnes at være mistet på banen, eller senest krydsede banens ydre grænse før begyndelsen af fairwayen, kan fairway-referencepunktet være en græssti eller et teeområde for det hul, der spilles, som er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Størrelse på lempelsesområdet baseret på referencepunkter = Overalt mellem:

 • En linje fra hullet gennem bold-referencepunktet (og inden for to køllelængder på ydersiden af den linje), og
 • En linje fra hullet gennem fairway-referencepunktet (og inden for to køllelængder til fairwaysiden af den linje).

Men med disse begrænsninger:

Grænser for placering af lempelsesområde:

 • Skal være i det generelle område og
 • Må ikke være tættere på hullet end bold-referencepunktet.

Når spilleren har sat sin bold i spil efter denne lokalregel:

 • Den oprindelige bold, der blev mistet eller er out of bounds, er ikke længere i spil, og må ikke spilles.
 • Dette er gældende, selvom bolden er fundet på banen inden udgangen af tre minutters søgetid (se Regel
  6.3b).

Men spilleren må ikke bruge denne lempelsesmulighed for den oprindelige bold, når:

 • Det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er kommet til at ligge stille i et strafområde, eller
 • Spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted (se Regel 18.3).

En spiller må bruge denne lempelsesmulighed for en provisorisk bold, der ikke er fundet, eller der, som en kendsgerning eller så godt som sikkert, er out of bounds.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”